List of Colleges in Malta and Gozo

List of Colleges in Malta and Gozo

Visit Admissions for Universities and Colleges in Malta for Details on Admissions to other Institutions

 • St. Nicholas' College (Kulleġġ San Nikola) - Consists of the primary schools of Attard, Baħrija, Dingli, Mġarr, Mtarfa, and Rabat, Malta/Mdina
 • St. Benedict College (Kulleġġ San Benedittu) - Consists of the primary schools of Birżebbuġa, Għaxaq, Gudja, Kirkop, Mqabba, Qrendi, Safi, Malta and Żurrieq
 • St. Theresa College (Kulleġġ Santa Tereża) - Consists of the primary schools of Birkirkara, Balzan/Iklin/Lija, Msida/Ta' Xbiex, and Santa Venera,
 • St. Margaret College (Kulleġġ Santa Margarita) - Consists of the primary schools of Birgu, Bormla, Kalkara, Senglea, Xgħajra and Żabbar
 • St. Thomas Moore College (Kulleġġ San Tumas More) - Consists of the primary schools of Fgura, Marsaskala, Marsaxlokk, Tarxien, and Żejtun
 • St. George Preca College (Kulleġġ San Ġorġ Preca) - Consists of the primary schools of Floriana, Ħamrun, Marsa, Paola, Pietà, and Valletta
 • Maria Regina College (Kulleġġ Marija Reġina) - Consists of the primary schools of Għargħur, Mellieħa, Mosta, Naxxar, and San Pawl il-Baħar
 • St. Clare College (Kulleġġ Santa Klara) - Consists of the primary schools of Gżira, Pembroke/Swieqi, San Ġiljan, San Ġwann, and Sliema
 • St. Ignatius College (Kulleġġ Sant' Injazju) - Consists of the primary schools of Luqa, Qormi, Siġġiewi, and Ħaż-Żebbuġ
 • Gozo College (Kulleġġ ta' Għawdex) - Consists of the primary schools of all the villages of Gozo.

Attard

 • Attard Primary School Tumas Dingli - Hal Warda Road
 • Thi Lakin School Attard Zebbug Road

Birgu

 • Lorenzo Gafà Boys' Secondary School - St Edward Street
 • Skola Primarja Santu Rokku - St Edward Street

Birkirkara

 • Birkirkara Primary 'C' School - Anthony Valletta - Brared Street
 • Patri Manwel Gatt O Carm Sta Venera Primary - Fleur-de-Lys Path Fleur-de-Lys
 • Santa Teresa Girls' Junior Lyceum - B Bontadini Street, Mrieħel
 • Vincenzo Borg Brared Boys' Secondary School - Paris Road, Ta' Paris
 • St Monica School Primary and Secondary School - Brigilla street
 • St Francis School Birkirkara
 • Learnkey Training Institute, Secretarial School, 83 Mannarino Road, Birkirkara

Birżebbuġa

 • Birżebbuġa Skola Primarja 'A' Kulleġġ San Benedittu - St Michael Street
 • Birżebbuġa Skola Primarja 'B' Kulleġġ San Benedittu - School Path

Bormla

 • Erin Serracino Inglott Girls' Secondary School - Queen Alexandra Street
 • Ġużeppi Despott Boys' Junior Lyceum - St Nicholas Street
 • Kulleġ Kottonera c/o Maria Immakulata Cospicua 'C' Primary School - Xandru Street

Dingli

St. Nicholas College - Dingli Primary School - 118, Main Street, Dingli. DGL 1837

Fgura

 • Dun Ġużepp Zerafa Skola Primarja 'A' - Kitba Street
 • Emmanuel Debono Decesare Skola Primarja 'B' - Kitba Street

Floriana

 • Antonio Galea Floriana Primary School - St Thomas Street
 • Prof Kurnell Lt Lorenzo Manche' Boys Secondary School - V Dimech Street, Ospizio

Gozo (Għawdex)

 • Anton Cassar Primary School - J.F.De Chambrey Street, Għajnsielem
 • Dun Salv Portelli Primary School - Our Lady of Sorrows Street, San Lawrenz
 • Dun Salv Vella Nadur Primary School - Tiġrija Road, Nadur
 • Ġan Franġisk Agius De Soldanies Girls' Sec/JL - Fort Mizzi Street Victoria
 • Karmni Grima Għarb Primary School - Visitation Street, Għarb
 • Mons Giov Andrea Vella Zebbug Primary School - St. Andrew Street, Żebbuġ, Gozo
 • Ninu Cremona Lyceum Complex Victoria - F.Mizzi Street, Victoria
 • Patri Mattew Sultana Xagħra Primary School - Tiġrija Street, Xagħra
 • Peter Paul Grech Primary School Kerċem - Orvieto Square, Kerċem
 • President Anton Buttigieg Qala Primary School - Bishop Mikiel Buttigieg Street, Qala
 • Prof Ġużè Aquilina Sannat Primary School & Special Unit - Sannat Road, Sannat
 • Rosa Magro Primary School - Soil Street, Xewkija
 • Sir Arturo Mercieca Victoria Primary School - Vajringa Street, Victoria
 • Sir M A Refalo Centre For Further Studies - Fortunato Mizzi Street, Victoria

Gudja

 • William Baker Gudja Primary C School - St Mark Street

Gżira

Government colleges

 • St Clare College Gżira Primary
 • St Clare College Boys' Secondary Gżira

Church schools and colleges

English-language schools

 • The Chamber College
 • NSTS

Għargħur

 • Karmnu Sant Għargħur Primary School - St Bartholemeo Street

Għaxaq

 • Filippo Castagna Għaxaq Primary School 'C' - Gudja Road

Ħamrun

 • Our Lady Immaculate, School - Canon Bonnici Street
 • Dun Frans Camilleri Ħamrun Primary 'C' - School Street
 • Dun Ġorġ Preca Primary 'C' - Guze' Pace Street
 • Dun Ġużepp Zammit Boys' Junior Lyceum - Wenzu Mallia Street
 • Maria Assunta Girls' Secondary School - Joseph Abela Scolaro Street
 • Maria Regina Girls' Junior Lyceum - Mountbatten Street Blata l-Bajda

Isla

 • Dom Mauro Inguanez Primary School 'C' - Old Prison Street

Kalkara

 • Patri Wistin Born Primary School 'C' - St Philomena Street

Kirkop

 • Kulleġġ San Benedittu Boys Secondary School - St John Street
 • St Benedict Primary School Kirkop - St Benedict Street

Lija

 • Annibale Preca Lija Primary - Robert Mifsud Bonnici Street

Luqa

Marsa

 • F X Attard Boys' Secondary School - Simpson Street
 • Fra Diego Bonanno Girls' School - Balbi Street
 • Lorenzo Balbi Marsa Primary School 'C' - Balbi Street,

Marsaskala

 • Marsaskala Primary School - Dun Frans Bianco Street

Marsaxlokk

 • Guseppina Deguara Marsaxlokk Primary School - Arznell Street

Mellieħa

 • Maria Bambina Mellieħa Primary School 'C' - New Mill Street

Mġarr

Mgarr Primary Kulleg San Nikola San Andrea primary, secondary and early school San Anton school

Mosta

 • Carmela Sammut Primary School 'A' - Grognet Street
 • Carmela Sammut Primary School Kindergarten Annex - Sir Arturo Mercieca Street
 • E B Vella Primary School 'B' - Grognet Street
 • Lily of the Valley Girls' Secondary School - Wied Il-Għasel Street
 • Boys Secondary School - Zokrija - Biedja street
 • Sant monica school
 • QSI The International School of Malta - Triq Durmumblat

Mqabba

 • Mqabba Kindergarten Centre & Primary School - Valletta Road

Msida

 • Skylark School of English - Victor Denaro Street
 • St Thereza College - Victor Denaro Street
 • G F Abela Junior College - Guze Debono Square
 • Mater Dei School - Quarries Street
 • St. Francis school - Hriereb Road

Mtarfa

 • Mtarfa Primary School - Sir A.Freemantle Street
 • St Nicolas College Boys' Secondary - David Bruce Street
 • Giovanni Curmi Higher Secondary School - N/S in Giuseppe Stivala Street
 • Naxxar Boys' Secondary School - Giuseppe Stivala Street

Naxxar primary school Dun Karm Scerri has now become Maria regina college naxxar primary/Kullegg Maria Regina

Paola

 • Giuseppi Agius Paola 'B' Primary School - Guze' D'Amato Street
 • Ġużè D'Amato Boys Secondary School - Guze' D'Amato Street
 • Kulleġġ San Ġorġ Preca, Ġużeppi Agius Paola 'A' Primary School - Guze' D'Amato Street

Pembroke

 • Bice Mizzi Vassallo Pembroke Primary - Alemein Street
 • Sir Luigi Preziosi Girls' Secondary - Falaise Street
 • St Patrick's Craft Centre - Sir Adrian Dingli Street
 • Sir Adrian Dingli junior lyceum / kulegg santa klara
 • St Michael Primary School - Alamein Road
 • St. Catherines High School

Pietà

 • Hookham Frere Pietà Primary School - Marina Strand
 • Institute of Health Care - Guardamangia

Rabat, Malta

 • Alfred Buhagiar Rabat 'B' Primary School - Ferris Street
 • Kanonku P Pullicino Girls' Secondary - Ferris Street
 • Patri Tumas Xerri Baħrija Primary School - Baħrija, School Street
 • Pawlu Xuereb Rabat 'A' Primary School - College Street
 • St. Paul's Missionary College - Emanuele Vitale Street
 • Archbishop's Seminary - Tal-Virtù

Qormi

 • Ġużè Muscat Azzopardi Primary School 'B' Qormi - Manwel Dimech Street
 • Mikiel Anton Vassalli Boys' Junior Lyceum - Tal-Ħandaq
 • Primary School 'C' Qormi - Federico Maempel Square
 • San Sebastjan Primary School 'A' Qormi - Narbona Square

Qrendi

 • Kulleġġ San Bnedittu Skola Primarja Filippo Zammit Qrendi - Kurat Mizzi Street

Safi

 • Carmelo Caruana Primary School 'C' Safi - Dun Guzepp Caruana Street

San Ġiljan

 • Dun Ġużepp Scerri Primary School St Julians - Lapsi Road
 • EC Malta, - Marguerite Mangion Street, San Ġiljan
 • Convent of the Sacred Heart St.Julians

English-language schools

 • ESE European School of English - Paceville Avenue, Paceville, San Ġiljan
 • ETI Executive Training Institute - Paceville Avenue, Paceville, San Ġiljan

San Ġwann

 • Madonna tal-Mensija San Ġwann Primary 'A' School - Riħan Avenue
 • St Bernardette San Ġwann B Primary School - School Street

San Pawl il-Baħar

 • Patri Feliċ Sammut St Paul's Bay Primary School - School Street

Santa Luċija

 • Margaret Mortimer Girls' Junior Lyceum - Kaħwiela Street

Santa Venera

 • Skola santa tereza of Boys Secondary - St Joseph High Street
 • Vincenzo Bugeja Secondary School - Santa Venera
 • Saint Elias College - Boy's Secondary School of the Catholic Church

Siġġiewi

 • Ġużè Delia Siġġiewi Kindergarten School - Dr Nikol Zammit Street. No longer part of School.
 • Ġużè Delia Siġġiewi Primary School - Dr Nikol Zammit Street

Sliema

 • Dun Ġużepp Zammit Brighella Sliema Annex - Blanche Huber Street

•Guze' Bonnici primary school 'C' -, St Joseph School St Francis secondary

Tarxien

 • Dun Karm Sant Tarxien Primary School 'C' - Tal-Barrani Road
 • Maria Goretti Girls' Secondary School - Tal-Barrani Road
 • Immaculate Conception Secondary High School

Valletta

 • St Elmo Primary 'C' - Merchants Street
 • St Albert The Great College - old bakery street
 • Unilang - International School of Languages - South Street

Xgħajra

 • Ave Marija Xgħajra Primary School 'C' - Dwardu Ellul Street

Żabbar

 • Dr Frans Chetcuti Primary 'B' - Tumas Dingli Street
 • Santa Klara Primary 'A' - St Vincent Street

Żebbuġ

 • Institute of Computer Education - Mdina Road
 • Dun Karm Psaila Boys' Secondary School - Sciortino Street
 • Dun Mikiel Scerri Żebbuġ Primary School 'A' - Bishop Caruana Street
 • Insight Learning - Private tuition in multiple subjects - Bishop Caruana Street
 • St. Dorothy 's Convent School - Mdina Road
 • Garendon School (TRIQ QABEL IL-KNISJA) Zebbug main road

Żejtun

 • st.margaret college - Luqa Briffa Street, Zejtun
 • Dun Alwiġ Camilleri Żejtun Primary 'A' School - St Angelo Street
 • Dun Alwiġ Camilleri Żejtun Primary Kindergarten Annex - St Angelo Street
 • Żejtun Kindergarten Centre - Antonio Micallef Street
 • Żejtun Primary 'B' School - St Angelo Street

Żurrieq

 • Francis Ebejer Primary School 'B' Żurrieq - Dun Guzepp Zammit Street
 • Leli Camilleri Primary School 'A' - St Catherine Street